Aktualności Aktualności

Pamięć nie przemija

Lasy Nadleśnictwa Barycz skrywają wiele tragicznych historii ostatnich wojen, czy zrywów narodowych. Część z nich doczekała się upamiętnienia okolicznościowym obeliskami pamięci, o które Lasy Państwowe dbają tak, aby nie zniknęły z mapy wspomnień kolejnych pokoleń.

W okolicach miejscowości Wąsosz konecki oraz Piekło, wiosną 1940 roku niemieccy żołnierze dokonali zbrodni na ludności cywilnej, zabijając prewencyjne dziesiątki mieszkańców wsi zlokalizowanych na trasie kolumny wojska. Ta niemiecka akcja zaplanowane na miesiące marzec-kwiecień ’40 roku była odwetem, za działania partyzanckie oddziału mjr Hubala i objęła 31 wsi w powiatach koneckim, kieleckim i opoczyńskim. W tych działaniach jednostki SS, Ordnungspolizei, Selbstschutzu i NSKK doszczętnie spaliły cztery wsie a w piątej zniszczyły większość zabudowań. Łącznie zamordowanych zostało 712 polskich cywilów, w tym dwie kobiety i sześcioro dzieci.

W odpowiedzi na zaproszenia sołtysów, rokrocznie organizujących uroczystości wspomnieniowe tych tragicznych wydarzeń, przedstawiciele Nadleśnictwa zawsze podkreślają swoją obecnością wagę symboliki leśnych spotkań, poprzez wystawienie pocztu sztandarowego czy złożenia wiązanki. Uczestnictwo tak oczekiwane przez lokalną społeczność, nie jest w naszych działaniach wymuszone, a zawsze wynika ono z poczucia obowiązku i utrzymania równowagi w relacjach w środowisku okolicznych mieszkańców a leśnikami pracującymi wśród ich codzienności życia.