Aktualności Aktualności

Wspólne sadzenie drzew - 1000 drzew na minutę

Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE w ciągu roku sadzi około 500 mln drzew. Jeżeli podzielimy tę wartość przez 365 dni, następnie na 24 godziny i na końcu na 60 minut, da nam to olbrzymią liczbę około 952 sadzonki. Tyle drzew sadzi się na minutę na gruntach, którymi zarządzają Lasy Państwowe, stąd nazwa akcji „1000 drzew na minutę”.

To właśnie pod tym hasłem Nadleśnictwo Barycz zorganizowało na początku maja wspólnie z placówkami edukacyjnymi z terenu gminy Końskie oraz z Związkiem Strzeleckim JS2160 - „Strzelec” akcję nauki poprzez pracę podczas sadzenia drzew.

 

Na jednej z odnawianych powierzchni w leśnictwie Wąsosz, leśnicy wspólnie z podopiecznymi Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich oraz uczniami Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli, sadzili sadzonki dębów i świerków. Od dłuższego czasu Lasy Państwowe sadzą coraz więcej drzew liściastych, dzięki czemu ich udział procentowy od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%. I w tym przypadku dąb stanowił połowę obsadzanej powierzchni.

 

Po przekazaniu zgromadzonym przez Kamila Kubickiego - koordynatora przedsięwzięcia, instruktarzu wykonywania prac oraz bezpiecznego zachowania się na leśnej powierzchni, uczniowie - w wieku od 7 do 16 lat - wraz z opiekunami podzieleni na sześć czteroosobowych zespołów pracujących rotacyjnie, przy użyciu szpadli rozpoczęli obsadzać przygotowane wydzielenie. Każda grupa, będąc ciągle nadzorowana przez leśników, między innymi inżyniera Nadzoru - Tomasza Saika oraz podleśniczego Grzegorza Trudnosa, sumiennie sadziła każdą powierzoną w ich ręce sadzonkę. Wszystkie zespoły - zgodnie z wytycznymi inżyniera nadzoru - starały się zachować odpowiednie odstępy między sadzonymi drzewami oraz właściwą głębokość, dostosowaną do korzeni poszczególnych sadzonek. Takie wytyczne były realizowane bez większego sprzeciwu, gdyż każdy z uczestników chce w przyszłości podziwiać owoce swojego zaangażowania.

Kilkoro nauczycieli podczas naszego przedsięwzięcia wspominała swoje „sadzenie lasu” z czasów szkolnych, dając wyraz słuszności ścieżki Lasów Państwowych w tego typu akcjach - jak widać organizowanych od dziesięcioleci.

 

Po zakończeniu sadzenia wszyscy uczestnicy przeszli w specjalnie przygotowane miejsce, w którym czekało na nich tradycyjne ognisko, przy którym można było się posilić i podzielić wrażeniami z akcji.

Na koniec, uświadamiając zebranych o zagrożeniu pożarowym w lasach, Michał Tokarski - pracownik Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Barycz, przedstawił założenia działań ppoż na terenach Lasów Państwowych. Prelekcja zawierała wyszczególnienie głównego zakresu prac PAD takich jak: monitoring terenów leśnych poprzez system wież obserwacyjnych, namierzanie zauważonego dymu nad lasami czy zlecanie walki z pożarami lasów wyczarterowanymi przez Lasy Państwowe samolotami gaśniczymi. Na koniec - ku wielkiej uciesze najmłodszych - odbył się pokaz działania modułu gaśniczego, w jaki jest wyposażony jeden z samochód Nadleśnictwa.