Asset Publisher Asset Publisher

POLIGON 2017 - powiatowe ćwiczenia PSP

Pod koniec maja, na terenie Nadleśnictwa Barycz odbyły się ćwiczenia Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pozorowany pożar lasu - to główny scenariusz działań w tegorocznych ćwiczeniach POLIGON 2017.
Na terenie Nadleśnictwa Barycz, Leśnictwa Korytków - byłego poligonu wojskowego - przeprowadzono działania ćwiczebne, w których brało udział blisko 150 osób w około 24, pojazdach gaśniczych i ratunkowych. Większość jednostek pochodzących z okolicznych OSP, była wsparciem specjalistycznych sił z Końskich, Jędrzejowa, Chmielnika, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Kielc. W koordynacji z Lasami Państwowymi, Policją, Pogotowiem i jednostkami samorządu terytorialnego, sprawdzano poprawność współpracy w tak istotnej ścieżce działań jak pożar lasu i ewakuacja poszkodowanego z dostrzegalni.