Aktualności

Ukazał się kolejny numer dodatku regionalnego do Głosu Lasu, magazynu leśników. Zapraszamy do lektury.

Wydarzenia

W 101 rocznicę, prócz uczestnictwa w koneckich uroczystościach zainaugurowanych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego przez lokalny samorząd, leśnicy z Baryczy zasilili również skład defiladowego pododdziału Leśników RDLP oraz wystawili sztandar Nadleśnictwa na wojewódzkich obchodach w Kielcach. Takie zaangażowanie Leśników, wpisujące się w scenariusz uroczystości, jest zawsze mile odbierane przez uczestników święta 11 Listopada.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Zamówienia Usług Leśnych 2017