Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

 

Nadleśnictwo Barycz zakończyło w roku 2012 projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Mała retencja nizinna." Projekt obejmował działania techniczne zmierzające do wydłużenia czasu obiegu wody w zlewni rzek występujących na terenie nadleśnictwa poprzez magazynowanie wody w zbiornikach, stawach i oczkach wodnych, w dolinach rzecznych, obszarach mokradłowych oraz w korytach rzek i rowach melioracyjnych wyposażonych w urządzenia piętrzące.

Początkowo planowano wykonanie obiektów małej retencji w ilości i lokalizacji przedstawionej na mapie. Z czasem zakres prac został skorygowany i tak zrealizowano:
- nowych zbiorników wodnych sztuk 1 (N3).
- zmodernizowano zbiorniki wodne bądź oczka wodne w ilości łącznie sztuk 5 (M2,M3,M4,M5,M6).
- zastawki na ciekach wodnych i rowach melioracyjnych sztuk  30 (1-2 szt. , 6-2 szt. , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33 – 2 szt., 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44- 2 szt. , 45 -2 szt. , 46- 6 szt.).

 

 

 

Nadleśnictwo Barycz jest beneficjentem projektu :„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu realizowane będą przedsięwzięcie polegające  na budowie zbiornika wodnego w leśnictwie Józefów, modernizacji 5 zbiorników wodnych oraz budowy 30 zastawek wodnych na rowach i małych ciekach wodnych na terenie Nadleśnictwa Barycz. Planowana ilość retencjonowanej wody po zrealizowaniu projektu wyniesie 67 800 m3. 

 

                        

             Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                           w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach: http://www.ckps.lasy.gov.pl

http://www.pois.gov.pl/Strony/default.aspx